zasady pobytu

ZASADY DOTYCZĄCE POBYTU W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM MALINOWA CHATA

Rezerwacja

Rezerwacja dokonuje się w chwili opłacenia 30% ceny noclegów i potwierdzeniu tego mailem z podaniem nazwiska, okresu pobytu , i danych kontaktowych. W przypadku zamawiania jedzenia prosimy o podanie preferencji żywieniowych bądź wymaganych diet. Zapłata przedpłaty możliwa jest:
Na konto bankowe: 6710 6000 760000 30000 9163284

Meldunek

Meldunku dokonujemy niezwłocznie po przybyciu

Zapłata za pobyt

Zapłata za pobyt następuje najpóżniej w dniu przyjazdu u własciciela obiektu. Gość zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowany pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku gdy dokonał przedpłaty. Opłata za rezerwację zastępuje umowę pomiędzy stronami.

Precyzyjna rezerwacja z oznaczeniem daty wyjazdu umożliwia nam sprzedaż pokóju kolejnym gościom.

Przy wcześniejszym wyjeździe gościa nie zwracamy kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

Anulowanie rezerwacji

Nie zwracamy przedpłat w wysokości 30% chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.

Zwracamy przedpłatę w całości jeżeli anulacja nastąpiła wcześniej niż 31 dni przed terminem przyjazdu.

Opłata miejscowa

Gość zobowiązany jest do uiszczenia obowiązkowej opłaty miejscowej na rzecz Gminy Mrągowo.

Płatności na rzecz Gminy Mrągowo można dokonać na konto:
numer konta: 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121

z podaniem swoich danych osobowych, ilosci osób, czasu pobytu w dobach i danych własciciela obiektu
Malinowa Chata Magdalena Gębka Użranki 51 11-700 Mrągowo

W przypadku nie opłacenia wcześniejszym przelewem na rzecz Gminy Mrągowo wszyscy własciciele bazy noclegowej zobowiązani są do pobierania tej opłaty na mocy zarządzenia gminy Mrągowo. Podatek ten jest ustalany przez Gminę Mrągowo.

Wysokość opłaty miejscowej wynosi obecnie:
2zł osoby dorosłe, 1 zł dzieci i ucząca się młodzież za każdy dzień pobytu.

Doba pobytowa, odpowiedzialnosć materialna

Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w ostatnim dniu pobytu.

Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco gospodarzowi.

  • Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody powstałe z ich winy.
  • W przypadku zgubienia klucza, Goście wnoszą opłatę w wysokości 30 zł Bezpieczeństwo
  • Na terenie obiektu znajduje się zwierzęta. Pamiętać należy, że reakcja wszystkich zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie podejście do zwierząt bez uprzedzenia, hałas, ból, strach czy niewłaściwy sposób obsługi może prowadzić do sytuacji zagrożeń. Przestraszone lub zaskoczone zwierzę może ugryźć, kopnąć, przewrócić, przygnieść, podrapać czy podziobać. Dlatego też na terenie gospodarstwa obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego kontaktu dzieci ze zwierzetami. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
  • Korzystanie z placu zabaw dla dzieci i basenu tylko pod nadzorem rodziców
  • Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
  • budynki gospodarcze nie są udostępniane turystom ,stanowić mogą zagrożenie dla dzieci

 KLARYSEWO      Użranki 51         11-700 MRĄGOWO

tel 601 071 558