zasady pobytu

ZASADY DOTYCZĄCE POBYTU W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM MALINOWA CHATA

Rezerwacja

Rezerwacja dokonuje się w chwili opłacenia zadatku w postaci 30% ceny pobytu i potwierdzeniu tego mailem z podaniem nazwiska, okresu pobytu , i danych kontaktowych. W przypadku zamawiania jedzenia prosimy o podanie preferencji żywieniowych bądź wymaganych diet. Zapłata zadatku możliwa jest:
konto bankowe: 06 2490 0005 0000 4004 5195 5331

Meldunek

Meldunku dokonujemy niezwłocznie po przybyciu. Prosimy o podawanie w przybliżeniu godziny przyjazdu. Ułatwi to nam organizację dnia.

Zameldowanie 14 -19

Wymeldowanie 8 -11

Zapłata za pobyt

Zapłata za pobyt następuje najpóźniej w dniu przyjazdu u właściciela obiektu. Gość zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowany pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku  wpłaty zadatku. Opłata za rezerwację zastępuje umowę pomiędzy stronami i oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie zasad pobytu.

Precyzyjna rezerwacja z oznaczeniem daty przyjazdu i wyjazdu umożliwia nam sprzedaż pokoju kolejnym gościom.

“Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. ”

Anulowanie rezerwacji

Nie zwracamy zadatku w wysokości 30%

Opłata miejscowa

Gość zobowiązany jest do uiszczenia obowiązkowej opłaty miejscowej na rzecz Gminy Mrągowo.

Płatności na rzecz Gminy Mrągowo można dokonać na konto:
numer konta: 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121

z podaniem swoich danych osobowych, ilości osób, czasu pobytu w dobach i danych właściciela obiektu
Malinowa Chata Magdalena Gębka Użranki 51 11-700 Mrągowo

W przypadku nie opłacenia wcześniejszym przelewem na rzecz Gminy Mrągowo wszyscy właściciele bazy noclegowej zobowiązani są do pobierania tej opłaty na mocy zarządzenia gminy Mrągowo. Podatek ten jest ustalany przez Gminę Mrągowo.

Wysokość opłaty miejscowej wynosi obecnie:
2,50 zł od osoby

Doba pobytowa, odpowiedzialność materialna

Doba  trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w ostatnim dniu pobytu.

Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco gospodarzowi.

 • Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody powstałe z ich winy.  Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 •  W przypadku  utraty klucza, Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany  wkładek zamka .
 • Bezpieczeństwo
 • Na terenie obiektu znajduje się zwierzęta. Pamiętać należy, że reakcja wszystkich zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie podejście do zwierząt bez uprzedzenia, hałas, ból, strach czy niewłaściwy sposób obsługi może prowadzić do sytuacji zagrożeń. Przestraszone lub zaskoczone zwierzę może ugryźć, kopnąć, przewrócić, przygnieść, podrapać czy podziobać. Dlatego też na terenie gospodarstwa obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego kontaktu dzieci ze zwierzętami. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 • Korzystanie z placu zabaw dla dzieci i basenu tylko pod nadzorem rodziców
 • Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
 • na trampolinie może przebywać tylko jedno dziecko
 • obowiązuje zakaz skoków do basenu
 • budynki gospodarcze nie są udostępniane turystom ,stanowić mogą zagrożenie dla dzieci
 • ogród warzywny nie jest udostępniany turystom
 • istnieje możliwość zakupu świeżych jajek
 • zwierzęta powinny znajdować się pod nadzorem ich prawnych właścicieli. Zgodnie z art. 431 par. 1 Kodeksu Cywilnego za szkodę wyrządzoną przez zwierzę odpowiada ten, kto je chowa albo się nim posługuje i to niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło.

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT

 1. Pobyt zwierząt na naszym terenie wymaga akceptacji właściciela, która odbywa się na etapie dokonywania rezerwacji pobytu.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie gatunku / rasy i wagi zwierzęcia. Zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki / rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
 3. Przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie) W przypadku ich braku dostępny jest kontakt do lekarza weterynarii w Mrągowie.
 4. Mamy prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
 5. Właściciel zwierzęcia oświadcza że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 6. Zwierzęta powinny przebywać pod nadzorem właściciela . Poza miejscem noclegowym – przy innych budynkach zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i być pod opieką właściciela. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca
 7. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.
 8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.
 9. Nie zostawiaj zwierząt samych, dopóki nie zaaklimatyzują się w nowym miejscu
 10. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą  przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w cenie określonej przez właściciela
 11. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia .
 12. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę, niszczy mienie, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie, Bezzwłocznie podejmujemy kontakt z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, zastrzegamy sobie prawo wejścia do domku, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.
 13. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę przy budynkach i na placu zabaw.
 14. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt i akceptuje jego zapisy.  Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Wyżywienie:

Posiłki można zamawiać po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ceny: śniadanie:  30zł, lunch od 50 zł . 

Działalność agroturystyczna powiązana jest ściśle z działalnością rolniczą. Panują tu inne niż w pensjonatach zasady. Z tego też powodu możemy oferować dodatkowe usługi tylko w określonych godzinach, by móc  zajmować się pracami na gospodarstwie.

Godziny serwowania posiłków, jeśli nie uzgodnione będzie inaczej to:

9-10 śniadanie,  14-15 lunch

KLARYSEWO      Użranki 51         11-700 MRĄGOWO

tel 601 071 558